با عنوان : بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ارسنجان

دانشكده علوم انساني

گروه تحصيلات تكميلي رشته زبان و ادبيات فارسی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

گرايش: زبان و ادبيات فارسي

عنوان پايان نامه:

بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

استاد راهنما:

دكتر خسرو محمودي

استاد مشاور:

دكتر حسن بادنج

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

بحث درمورد­ي حماسه و اسطوره از جنجال برانگيزترين مباحثي می باشد كه ذهن و ضمير بشر با آن مواجه می باشد، به ويژه در روزگار معاصر كه عوامل متعددي باعث اسطوره زدايي و گاه اسطوره ستيزي شده می باشد. واژه­ي حماسه در لغت به معناي دلاوري و شجاعت می باشد. در حماسه رخدادهاي پهلواني و اعمال دلاوري و مردانگي قهرمانان و پهلوانان يك ملت با يك آيين و كيش گزارش و توصيف مي گردد كه در راه استقلال كشور يا تكوين حكومت و حفظ آيين خويش مي كوشند و با دشمنان مي جنگند. در حماسه، اعمال پهلواني بنيادهاي اساطيري دارد. قهرمان حماسه در نبردها گاه پيروز ميدان می باشد و گاهي شكست مي خورد يا حتي كشته مي­گردد. مانند، رستم آرماني ترين پهلوان شاهنامه كه به وسيله­ي برادر ناتني خويش كشته مي گردد.

قاآني شيرازي از شاعران دوره­ي قاجار می باشد. وي در بيان انديشه هاي حماسي خويش از فردوسي تاثير پذيرفته می باشد. بيشترين عناصر حماسي در اشعار قاآني از گونه ي حماسه ملي می باشد به غیر از عناصر ملي كه در اشعار قاآني از عناصر حماسي ديني نيز بهره گیری شده می باشد.

محقق در اين پژوهش کوشش خواهد كرد تا عناصر حماسي از قبيل شخصيت هاي حماسي و ديني، ابزارهاي جنگي، واژگان حماسي و … را در اشعار اين شاعر بزرگ مورد نقد و بررسي قرار دهد. مأخذ نگارنده در آوردن شواهد كه از آن بهره برده می باشد، ديوان اشعار قاآني به تصحيح مرحوم دكتر محمد جعفر محجوب می باشد و اعدادي كه در زير ابيات آمده می باشد، از چپ به راست به ترتيب بيانگر شماره ي بيت و صفحه می باشد. به عنوان نمونه بيت زير كه درمورد ي رستم، آرماني ترين پهلوان شاه نامه آمده می باشد از صفحه ي 447 بيت 4 اين ديوان استخراج شده می باشد.

اشكبوسي را به يـك تيـر عـذاب از فكنـد    راستـي كيـخسـرو مـا كـار رسـتم كـرد بــاز

447/4

اين پايان نامه در چهار فصل تنظيم شده می باشد كه به ترتيب عبارتند از:

فصل اول: با عنوان از فردوسي تا قاآني: در اين فصل به توضيح درمورد­ي برخي شاعران حماسه پرداز از زمان فردوسي تا قاآني پرداخته شده می باشد.

فصل دوم: اين پايان نامه با عنوان حماسه و انواع آن می باشد. در اين فصل به توضيح و تحليل حماسه، قالب هاي حماسه، انواع حماسه، موضوعات حماسه و نظاير آن پرداخته شده می باشد.

فصل سوم: بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

اين فصل خود به بخش هاي مختلف تقسيم شده می باشد و تمام عناصر حماسي از قبيل شخصيت ها، ‌ابزارها، واژگان حماسي، موجودات حماسي و … كه در اشعار قاآني آمده می باشد، بررسي و تحليل شده می باشد.

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادها

نگارنده،‌ در اين فصل نتيجه ي كلي از آن چه تحليل و بررسي كرده می باشد را آورده و به پيشنهاد پژوهشي خويش نيز تصریح كرده می باشد.

 

پيشينه تحقيق

در حوزه ي ادبيات حماسي و نيز تحليل اشعار قاآني شيرازي تحقيقاتي گوناگون و پراكنده نوشته شده می باشد. از آن جمله مي توان به موارد زير تصریح كرد:

صفا، ذبيح الله (1383)، حماسه سرايي در ايران، نشر فردوس، تهران، چاپ سوم.

در مورد حماسه نيز دكتر ذبيح الله صفا مولف كتاب حماسه سرايي در ايران عقیده دارند كه در شعر حماسي شاعر با داستان هاي شفاهي يا مدون كار دارد كه در آنها توضیح پهلواني ها، عواطف و احساسات مختلف مردمان يك روزگار، و مظاهر ميهن پرستي و فداكاري و جنگ با آن چه در نظر نسل هاي ملتي بد و ناپسند و مايه شر و فساد بود آماده باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مختاري، محمد، (1368)، حماسه در رمز و رازهاي ملي، نشر قطره، تهران، چاپ اول.

حماسه زاييده وجدان جمعي مردم يك ملت می باشد، پس آفريننده خاصي ندارد و انتقال دهندگان نيز قوالان و سرايندگان گمنام بوده­اند.

كزازي،‌ ميرجلال الدين، (1376)، رويا، حماسه و اسطوره، نشر مركز، تهران.

جلال الدين كزازي انديشمند و اسطوره شناس در مورد حماسه مي گويد حماسه زاده اسطوره می باشد، حماسه تنها در فرهنگ و ادب مردماني پديد مي­آيد كه داراي تاريخ و كهن و اسطوره­ي ديرينه­اند.

در مورد تحليل عناصر حماسي در اشعار قاآني تحقيق جامع يافت نشد.

اهداف تحقيق

اهداف علمي: مهم ترين هدف علمي نگارنده از اين تحقيق، شناسايي يكي ديگر از درون مايه هاي شعري قاآني كه همان انديشه هاي حماسي اواست و بدين سبب کوشش گردید تا جايگاه عناصر حماسي و پهلواني، در اشعار او مورد نقد و تحليل قرار گيرد.

اهداف كاربردي: از اين تحقيق در حوزه سبك شناسي و نقد ادبي مي توان بهره گیری كرد.

روش كار

نوع روش كار در اين پژوهش اسنادي و تحليلي می باشد. بدين صورت كه آغاز محقق با مراجعه به كتاب خانه ها، كتاب هاي را كه مورد نياز بود تهيه، سپس با خواندن آن ها مواردي را كه با تحقيق وي در ارتباط بود فيش برداري كرد سپس با تلفيق فيش ها با يكديگر كه به صورت موضوعي طبقه بندي شده بود تحقيق خويش را نوشت، در پايان نيز نتيجه گيري كرد.

 فصل اول

از فردوسي تا قاآني
1-1- درآمد

در اين فصل به برخي از شاعراني كه در زمينه حماسي در شعرهايشان عناصر حماسي به كار برده می باشد مي پردازيم از دوره فردوسي تا قاآني به برخي از شاعران تصریح مي گردد:

1-2- فردوسي

«استاد ابوالقاسم فردوسي شاعر بزرگ حماسه سراي ايران و يكي از گويندگان معروف عالم و از ستارگان درخشنده آسمان ادب فارسي و از مفاخر نامبردار بردار ملت ايران می باشد به گونه كه سي و پنج سال براي سرودن شاهنامه رنج برد و تمام دارايي خود را از دست داد و در پايان عمر تهيدست گردید.» (صوفي، 1377: 177)

«در مطالعه شاهنامه حكيم فردوسي با شخصيت ها و داستان هايي مواجه مي شويم كه حاصل پهلواني ها و دلاوري هاي نخبگانی می باشد كه در راه كشور گشايي، مقابله با ظلم قهرمان پروري و …. حادث گرديده‌اند آن چیز که كه مسلم می باشد اينكه سرايندگان حماسه ها با اقتدار به منابع موجود در زمان خود به بازپروري آن­ها همت گماشته و کوشش كرده اند تا با آفرينش شخصيت هاي افسانه اي و يا خارق العاده كه توانايي هاي شگفت انگيزي رادر خود پنهان دارند به جذابيت و ماندگاري آفريده هاي خود كمك نماید. حکيم ابوالقاسم فردوسي از سرآمدان روزگار خود و از سرسلسله داران نام آور ادبيات ايران زمين به شمار مي آيد اين حقيقت را كه وي بزرگترين حماسه سراي گيتي می باشد را چنين بار مي تاباند.

بسي رنج بردم در اين سال بسي   عجم زنده كردم بدين پارسي

به هر نوع با رويكرد به حماسه‌ي عظيم ادبيات فارسي يعني شاهنامه‌ي فردوسي در خواهيم يافت كه فردوسي با در اختيار داشتن اصل وقايع و اتفاقات موجود كوشيده می باشد تا در به رشته ي نظم در آوردن اين مصالح معنوي توفيق يابد. آنچنان كه آشكار می باشد، اين كه حماسه با تقابل دو نيرو و استعداد جلال مي گيرد و در مواجهه اين دو قطب روح حماسه متبلور مي گردد. مخاطب شاهنامه در روبرو شدن با شخصيت هاي شاهنامه علاوه بر پذيرش حقيقت وجودي آن­ها و همذات پنداري با ايشان افعال خارق العاده و ماوراي بشري صادره از آنها را به راحتي هضم مي كند و لذت مي برد. آنچنان كه در ماجراي گزينه كردن اسب رستم را چنين مي نماياند:

هر اسبي كه رستم كشيدي به پيش   به پشتش فشردي همه دست خويش

 

به نيروي او پشت مردي به خم
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 

نهادي به روي زمين بر شكم

 

فردوسي با استحصال زباني كاملاً حماسي علاوه بر پردازش اسطوره ها و حماسه هاي باستاني و افسانه‌اي عصر خود، در خلق زباني با ويژگي هاي در خور و كاملاً متناسب با آثار خود، موفق اقدام
مي كند در شاهنامه از همه چيز بوي حماسه بر مي خيزد و هر چه غير از حماسه را نيز رنگ حماسه در بر نموده می باشد.» (ارمغان، 1380: 49-48)

«شاهنامه فردوسي برترين نمونه توصيف ستيزناسازهاي بيروني و تبيين جنگ و جدال پيلان و پهلوانان با ديوان و دد صفتان می باشد.» (براهني، 1385: 136)

«فردوسي بزرگ ترين شاعر ايران و شاهنامه او از ارزنده ترين شاهكار و جاوداني زبان و انديشه و فرهنگ ايران می باشد و بسياري از محققان به حق آن را بزرگ ترين حماسه ي جهان خوانده اند.

نام و ياد و افسانه هاي قهرمانان ايران را جاوداني كرده می باشد اما در اين ميان بزرگ ترين قهرمان، خود او و با شكوه ترين حماسه كار و زندگي و رنج روزگار خود می باشد.» (رياحي، 1382: 14-13)

«تصاوير شاهنامه به گونه مطلق همگام با عنصر حماسه و هدفهاي منظومه هاي حماسي می باشد در شاهنامه همه جا تصوير در خدمت حماسه می باشد.» (رستگار، 1353: 3)

تعداد صفحه :191

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]