با عنوان : تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با بهره گیری از مدل الگوي كشت بهينه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه اقتصاد
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: اقتصاد كشاورزي
عنوان:
تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با بهره گیری از مدل الگوي كشت بهينه
و محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري آب
(مطالعه موردي: شهرستان آباده- استان فارس)
استاد راهنما:
دکتر مرتضی حسن شاهی
استاد مشاور:
دکتر ابراهیم سری دیوشلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

     در سالهای اخیر کاهش نزولات آسمانی و مصرف بی رویه و نامناسب آب کشاورزی باعث ایجاد تغییراتی در الگوی کشت منطقه شده و کشاورزان نیز به لحاظ ماهیت ریسکی در انتخاب تولیدات کشاورزی دچارمشکل در تصمیم گیری شده اند. در این پژوهش ضمن پرداختن به ارزش اقصادی آب و میزان مصرف آن در محصولات کشاورزی شهرستان ضمن محاسبه شاخص­های بهره­وری آب به تخمین الگوی کشت بهینه در منطقه می پردازیم . بدین مقصود از مدل موتاد – هدف بهره گرفته شده . آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق ادارات و سازمانهای مرتبط درامر کشاورزی شهرستان و استان کسب گردیده می باشد .

     نتایج نشان می دهد که الگوی کشت فعلی در شهرستان دارای ریسک پایین و نیز سود پایین می باشد . اگر در الگوی کشت شهرستان سطح بیشتری به کشت گندم, لوبیا, سیب زمینی اختصاص یابد سود و بازده انتظاری افزایش قابل ملاحظه ای می یابد، شاخص­های بهره­وری آب برای محصولات لوبیا و پس از آن گندم بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده اند.

واژه های کلیدی:

     کارایی مصرف آب، الگوی بهینه کشت، موتاد- هدف، برنامه ریزی خطی، بهره وری آب، ارزش اقتصادی آب.

 

فصل اول

مقدمه و هدف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 1-1-مقدمه

     آب يك منبع كمياب و در عين حال اتمام ناپذير می باشد كه بشر به گونه مستمر در هر زمان و مكان به آن احتياج دارد. تأمين آب و مديريت مصرف آن در عصر جديد، جامعه بشري را در سخت­ترين بوته آزمايش تاريخ قرار داده می باشد. از پوشش 71% سطح كره زمين كه با آب احاطه شده تنها 5/2% آن شيرين بوده و فقط 007/0 آن قابل استحصال مي­باشد(سيماي كشاورزي شهرستان­هاي استان فارس، 1389).

   بهره گیری بهينه از آب براي ايران که داراي اقليم خشک و نيمه خشک می باشد از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد. رشد سريع جمعيت و نياز رو به رشد بخش کشاورزي به آب مطمئن در ايران، ما را به بسط نظام هاي تخصيص و بهبود الگوهاي مصرف جهت صرفه جويي بيشتر آب نا گزير مي سازد. در نظر داشتن اين مهم، در آينده نزديک با کاهش منابع قابل استحصال، بيشتر احساس خواهد گردید. نظر به اينکه عرضه آب به دلايل محدوديت بودجه اي، افزايش هزينه هاي عرضه آن و حرکت به سمت منابع غير سنتي، با محدوديت رو به رو می باشد، تاکيدها جهت بهره برداري از منابع آب به سمت مديريت تقاضاي آب در حال تغيير می باشد. در مديريت تقاضاي آب بهره گیری کارا از منابع قابل دسترس مورد توجه می باشد (جانسون، 2002).

توليد بخش شايان توجهي از منابع لازم براي صنايع و ايجاد زمينه ي لازم براي ثبات سياسي و اقتصادي كشور نمايانگر اهميت فراگير بهبود عملكرد بخش کشاورزی در سطوح محلي و ملي مي باشد (تركماني و جمالي مقدم،1384). عامل هاي گوناگون مانند رشد سريع جمعيت در دهه های گذشته، افزايش درآمد سرانه و تغيير در الگوي غذايي موجب افزايش تقاضاي محصولات كشاورزي شده­می باشد (تركماني،1375، سلامي و عين الهي احمد آبادي،1380). اما یکی از عوامل اصلی و محدود کننده­ي توسعه­ي بخش کشاورزي ایران، آب می باشد. هم اکنون آب به عنوان مهم ترین نهاده ي کشاوزري مطرح می باشد. کارشناسان اظهار می کنند که درصورت محدود نبودن آب 50-30 میلیون هکتار از زمین هاي کشور قابل کشت می بود. مقدار آبی که هم اکنون درکشور استحصال می گردد معادل 3 درصد کل آب استحصالی جهان می باشد اما بیش از 65 درصد این آب به دلیل بازده پایین آبیاري در کشور به هدر می رود. از کل میزان آب مصرف شده، 90 درصد به بخش کشاورزي اختصاص دارد. حدود 3/7 میلیون هکتار از زمین هاي کشاورزي کشور به کشت آبی اختصاص دارد. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که آب به شکل هاي مختلف به هدر می رود، به نحوي که بازده کل آبیاري در کشور بین 33 تا 37 درصد می باشد (امیرتیموري، 1387).

پس بهره گیری بهينه از آب براي ايران از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد. و ما را به بسط نظام هاي تخصيص و بهبود الگوهاي مصرف جهت صرفه جويي بيشتر آب نا گزير مي سازد (جعفري، 1383). در نظر داشتن اين مهم، در آينده نزديک با کاهش منابع قابل استحصال، بيشتر احساس خواهد گردید.

براي مهار و يا حداقل كاهش اثرات منفي مخاطرات موجود در انجام فعاليت هاي كشاورزي طيف نسبتا گسترده اي از برنامه هاي گوناگون مديريت ريسك پيشنهاد شده می باشد. به باور هاردكر و همكاران (2004) مقصود از مديريت ريسك بهره گیری از روش ها، ابزارها و سياست هاي گوناگون براي كاهش اثرات منفي انواع گوناگون مخاطرات می باشد. بهره گیری از اين ابزارها مي تواند موجب تغيير در توزيع احتمالي نتايج نهايي فعاليت هاي كشاورزان گردد. استراتژي هايي همچون تنوع محصولات كشاورزي، انعقاد قرار داد، توليد محصولات داراي قيمت تضميني، كاشت توام محصولات مكمل و همچنين رعايت اصل انعطاف پذيري در تهيه ي نهاده ها و نگهداري مقداري ذخيره مالي براي مواقع ضروري مي تواند با پخش يا تقسيم مخاطرات بين افراد، ارگان ها، محصولات و گزينه هاي گوناگون موجب كاهش اثرات منفي آنها گردد.

به گونه اختصار می توان گفت جهت مديريت صحيح واحد كشاورزي، بهره گیری بهينه از منابع محدود و در نتيجه تعيين الگوي بهينه كشت داراي اهميت بسزايي می باشد. علاوه بر آن برنامه ريزي و تصميم گيري براي واحد كشاورزي در شرايط عدم قطعيت صورت مي گيرد. در نتيجه لحاظ کردن ريسك در مدل هاي برنامه ريزي سيستم هاي كشاورزي ضروري به نظر مي رسد. با در نظر داشتن آن چیز که اظهار گردید، در اين راستا، مطالعه حاضر در پي برآورد ارزش اقتصادي آب كشاورزي و محاسبه شاخص هاي بهره وري آب در شهرستان آباده مي باشد. جهت مديريت صحيح واحد كشاورزي، بهره گیری بهينه از آب و در نتيجه تعيين الگوي بهينه كشت داراي اهميت به­سزايي می باشد. علاوه بر آن معمولا برنامه ريزي و تصميم گيري براي واحد كشاورزي در شرايط عدم قطعيت صورت مي گيرد. در نتيجه لحاظ کردن ريسك در مدل هاي برنامه ريزي سيستم­هاي كشاورزي ضروري به نظر مي رسد.

1-2- اهميت و ضرورت مطالعه

با در نظر داشتن اهميت رو به افزون آب، امروزه از آب به عنوان کالايي اجتماعي- اقتصادي ياد مي‌گردد و از آنجا که مانند هر کالاي اقتصادي ديگر، قيمت بيان کننده کميابي آن کالا مي‌باشد، در نتيجه ارزش آب نيز به عنوان يک کالاي اقتصادي_اجتماعي بايد بيان کننده کميابي آن باشد. لذا اطلاع از ارزش آب در بخش هاي اقتصادي، تأثیر تعيين کننده‌اي در مديريت تقاضاي آب دارد. به گونه‌اي که اگر اين ارزش کمتر از واقعيت برآورد گردد باعث عدم تخصيص بهينه آب در بين مصارف مختلف آن مي گردد. همچنين اگر ارزش آب بيش از حد تعيين گردد، باعث عدم رفاه اجتماعي و صدمه رسيدن به اقشار آسيب پذير و کم توان از نظر مالي شده و مصرف آب را از سوي آنان با مشکل روبرو مي کند (قرئلي، 1381).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه :130

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]