با عنوان : مطالعه عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ” استراتژیک

عنوان :

مطالعه عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد

استاد راهنما :

دکتر حمید جعفریه
استاد مشاور :

دکتر محمود رضایی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

بانك‌ها بي‌شك در اقتصاد ايران همچون ساير كشورها به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي واسطه‌اي در جايگاه سازمان هاي مالي، دولت را در اجراي سياست هاي پولي(انبساطي و انقباضي) ياري مي‌كنند. صنعت بانكداري ايران در حال نزديك شدن به تحولات گسترده اي می باشد. چشم انداز شدت گرفتن رقابت در اين صنعت، حركت به سوي آزادسازي اقتصادي و نزديك شدن به بازارهاي بين المللي در آينده نه چندان دور، شرايط ي را پديد آورده می باشد كه در آن برنامه ريزي استراتژيك براي بانك‌ها اهميتي ويژه يافته می باشد (کرمانشاه و عبدی، 1385). در این راستا این پژوهش قصد دارد تا به مطالعه عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.

در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می گردد. آغاز مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات تحقيق، چارچوب نظری پژوهش، مدل تحقيق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصي پژوهش پرداخته شده و در انتها نيز محدودیت های پژوهش ذکر گردیده می باشد.

1-2-اظهار مسأله

در محيط سرشار از تغییرات، سازمانها به مقصود حفظ بقا در محيط رقابتي و به سرعت در حال تغيير كنوني عواملی وجود دارند كه سطح عملکرد را تحت تاثير قرار مي دهند مي تواند موفقيت سازمان‌ها را به شدت تحت تاثير قرار دهند (Herschel , 2005: 144). سينكولا و همكاران (1997)[1] پيشنهاد می کنند كه شناسایی این عوامل، نه تنها منجر به ايجاد نو آوري در سازمان مي گردد بلكه ممكن می باشد تنها عامل موثر در حفظ مزيت هاي رقابتي بدست آمده باشد (Chang at.all, 2010: 3792–3798). همچنین به طوری که بوهلر (2002)؛ داويس و دالي(2008)؛ كورث (2007)[2] از آنها به عنوان يكي از مهمترين استراتژي ها، براي ايجاد بهبود در عملكرد سازمان ها و حفظ مزيت هاي رقابتي كه سازمان به آنها دست يافته می باشد، نام می برند (Weldy , 2009: 59-60). زیرا که داشتن دانشی عمیق نسبت به این عوامل سازمانی و محیطی که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد (زماني و همکاران، 1387: 14).

همچنین از طرفي صاحبنظران و محققان عقیده دارند عملكرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل‌هاي سازماني می باشد و مشكل بتوان سازماني را تصور كرد كه مشمول ارزيابي و اندازه‌گيري عملكرد نباشد. از سویی، كسب وكار بايد به اندازه كافي انعطاف پذير و دارای استراتژیهای مشخص باشد تا هم تهديدات غيرقابل پيش بيني و هم فرصت هاي موجود در آينده نامطمئن و محيط بي ثبات را مديريت كند. بنابراين، داشتن استراتژیهای مشخص براي متناسب شدن با محيط پرتلاطم كسب وكار در جهت حفظ مزيت رقابتي، يكي از چالش هاي اساسي فراروي مديران امروز می باشد (الهي و مهدي پور، 1381).

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده با در نظر داشتن اینکه محقق آشنایی چند ساله ای در بانک سپه شهر مشهد دارد بر این مهم آگاهی دارد که جذب مشتريان در گرو درک خواسته و نیازهای آنان و استراتژیهای رقابتی می باشد که بانک در بازار می باشد. به گونه کلی دغدغه محقق این می باشد که عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری کدامند و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد به چه میزان می باشد؟

پس با در نظر گرفتن موارد ذکر گردیده و نیز اهمیت حیاتی فعالیت بانکها برای جامعه، انجام پژوهش حاضر ضروری به نظر می رسد و به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه موجود می باشد و همچنین به دلیل کمبود چنین مطالعه ای در صنعت بانکداری، محقق کوشش دارد تا به مطالعه عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با بررسي تاريخي طریقه به وجود آمدن سازمانهاي بزرگ در دهه هاي گذشته، درمي يابيم كه اين سازمانها به علت عدم تطابق خود با طریقه تحولات اجتماعي و جهاني، همانند دانیاسورهايي كه تطبيق پذيري با محيط را از دست داده و محكوم به فنا شدند، ديگر كارايي لازم را در عرصة رقابت ندارند (بون و همکاران، 2006)[3]، همچنین، در جهان امروز تغيير، سريع می باشد و انطباق موفقيت آميز، يك بخش مهمي از موفقيت در عصر حاضر می باشد (انگلث و سیمونس، 2002[4]). سرعت بسيار زياد تحول محيط و بازارهاي رقابتي، فشار مضاعفي را به سازما­نها براي انطباق بسيار سريع به وجود آورده می باشد و تغييرات در سطوح بالا را منجر شده می باشد. چالش سازما­نها براي ايجاد ساختارهاي منعطف و ايجاد قابليت انعطاف پذيري در دنياي متغيیر فعلي، بيش از گذشته می باشد.

همچنین در خلال سال­هاي اخير عملكرد به يكي از مفاهيم مهم مديريت تبديل شده می باشد و با فرهنگ سازمان­هاي پيشرو عجين گشته می باشد كه ضمن ارتقاي پاسخ­گويي ميزان تحقق اهداف و برنامه­هاي هر سازمان را مشخص مي­كند (Byars & Rue, 2008: 56).

علاوه بر اين طي دهه گذشته، بخش خدمات مالي دستخوش تغييرات شديدي شده می باشد كه در نتيجه محيطي با رقابت شديد و رشدي اندك در ميزان تقاضاي اوليه به وجود آمده می باشد. در چنين محيطي، رويدادهاي مربوط به ارتباطات تعهدآور و موروثي بين مشتري و بانك مورد معامله، به گونه‌اي فزاينده در حال كاهش می باشد و بانك­ها در حال طراحي استراتژي هايي براي جذب وحفظ مشتريان هستند.

بانك­ها همچون ساير مؤسسات در معرض تغيير دگرگوني­هاي زيادي قرار دارند و بنا به شرايط موجود براي بقاء وسودآوري، بايد کوشش خود را در جهت حذف موانع و كاستي ها و پيروي از شيوه‌هاي نوين بازاريابي و

منابع هر کدام از متغیرهای مدل مفهومی پژوهش

ردیف متغیر منبع
1 تبلیغات (بزرگی و نوری، 1388؛ زارع احمد آبادی و حاتمی نسب، 1388) ؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)

Paulin, et al. (2000)

2 بازاریابی (بزرگی و نوری، 1388) (معینی و بهراد مهر، 1388، لاری و همکاران، 1388) ؛)، (کرمانشاه و عبدی، 1387

Oppewal, et al. (2000)

3 رضایت مشتری (نوری و فتاحی؛ 1389)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389) ؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)

Parasuraman et al. (1994, 1998)

4
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
کیفیت خدمات بانکی

(حقیقی کفاش و احمدی؛ 1388؛ عبدلی و فریدون، 1388)؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)

Parasuraman et al. (1994, 1998) 5

پاسخگویی

(حقیقی کفاش و احمدی؛ 1388)؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)

Berry, et al. (1990) 6

امنیت

(حقیقی کفاش و احمدی، 1388؛ نوش آبادی و پرویزیان، 1388)

Fahy, J.(2009), 7

مدیریت ارتباط با مشتری

(معینی و بهراد مهر؛ 1388؛ معینی و بهراد مهر؛ 1388)؛

Bloemer et al., 1998 8

نام تجاری

(معینی و بهراد مهر،1388؛ باورصاد و همکاران، 1388، عبدلی و فریدون، 1388)؛

 

Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007). 9

فناوری اطلاعات

(شیخان و همکاران، 1388؛ نوش آبادی و پرویزیان، 1388)،

Smart   and Wolfe, (2007) 10

وفاداری مشتریان

(عبدلی و فریدون، 1388)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)؛ (سید جوادین و همکاران، 1389)

Bloemer et al., 1998 11

کارکنان

(عبدلی و فریدون، 1388)

Abratt, R., & Mofokeng, T. N. (2001).

12

4 عامل رقابتی پورتر

(باقری، 1387)، (کرمانشاه و عبدی، 1387)

Jeyavelue, S. (2007)

1-9-تعاریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش

تعاریف مفهومی:

عوامل کلیدی صنعت بانکداری: این متغیر بر اساس مدل پنج فاکتوری پورتر (1985) سنجیده می گردد که در این پژوهش ما سه مؤلفه ی رقابت موجود، قدرت چانه زنی مشتریان و تهدید تازه واردان (رقبای جدید در صنعت) را مورد مطالعه قرار می دهیم.

رقابت میان شرکت های موجود: میزان رقابت موجود تعیین می کند که تا چه اندازه ارزش ایجاد شده توسط یک صنعت، از طریق رقابت با رقبای موجود از بین می رود (کاراگیانوپولوس و همکاران، 2005).

قدرت چانه زنی مشتریان: قدرت چانه‌زنی مشتریان، توانایی مشتریان در کاهش‌قیمت و کوشش برای کیفیت بالاتر یا خدمات بیشتر می باشد (باتن و مک مانوس، 1999).

رقبای جدید در صنعت: تهدیدتازه واردان بازار تصریح به ایجاد چشم اندازی از ورود رقبای جدید به صنعت مورد نظر دارد (باتن و مک مانوس، 1999). مهمترين مانع ورود به صنعت بانكي را شايد بتوان مقررات و قوانين حاكم بر تاسيس و اداره بانك ها دانست .

استراتژی رقابتی: ال مورسی(1986) پیشنهاد می کند که استراتژي رقابتی یک استراتژي کسب و کار می باشد که نیروهاي اصلی و اساسی را تعیین می کند که بر موقعیت رقابتی اثر گذار هستند (اسلاتر، 2001).

تعاریف عملیاتی:

مقصود از تعریف عملیاتی همان سنجش متغیرها می باشد که برای سنجش مفهوم عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری از عوامل 11 گانه زیر بهره گیری می گردد :

 1. تبلیغات
 2. بازاریابی
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 4. رضایت مشتری
 5. کیفیت خدمات بانکی
 6. پاسخگویی
 7. امنیت
 8. مدیریت ارتباط با مشتری
 9. نام تجاری
 10. فناوری اطلاعات
 11. وفاداری مشتریان
 12. کارکنان

همچنین برای سنجش مفهوم عامل رقابتی از مدل پورتر بهره گیری می گردد که دارای 4 عامل رقابتی پورتر به توضیح زیر می باشد:

 1. فاکتورهاي دروني
 2. شرايط تقاضاي داخلي
 3. صنايع مرتبط و حمايت کننده
 4. استراتژي، ساختار و رقابت

1-10-محدودیت های پژوهش

از محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درمورد موضوع پژوهش در جامعه.
 • پراکندگی جامعه مورد پژوهش.
 • پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می گردد. بدین معنا که پرسشنامه، توجه افراد را مطالعه می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی گردد.

تعداد صفحه :147

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***